OMEYA BASS STUDIO

OMEYA BASS STUDIO

(按左圖放大/播放影片,滑鼠移至上圖左右空白位置可瀏覽更多圖/影片(如有))


配備 J.Leiva 兩大獨家專利系統—D.T.S.®及 BASS-STUDIO System®,OMEYA BASS STUDIO Cajon 可透過特別設計的懸空鼓身及低音共鳴孔做出更雄厚的低音效果。

尺寸
52 厘米(高) X 30 厘米(闊) X 32 厘米(深)

鼓身
12 毫米厚七層樺木(Birch)結構,懸空鼓身設計

面板
3 毫米厚樺木(Birch)面板,絲印飾面圖案

弦線
三組共六條可調校 V 形排列結他弦

調音系統
J.Leiva D.T.S.®
J.Leiva BASS-STUDIO System®